sobota 25. června 2011

Ložnice a její tajemství č. 1


Ložnice, místo plné citů, pocitů, snů, vizí a třeba i nápadů. Jedno ze tří nejdůležitějších míst, kterého si všímáme při každé analýze, ať už jde o dům nebo byt. Proč je ložnice jedním ze tří pokladů na které se bere zřetel? A proč je důležitější než třeba obývací pokoj kam vodíme návštěvy a prezentujeme svou osobnost? Důvodem je charakter činnosti této místnosti. Feng shui se zabývá mimo jiného energiemi a Ložnice je nejpodstatnějším místem kde se lidská čchi ( jaká si životní energie) regeneruje.

Ložnice patří k soukromím místnostem každé rodiny (někdy o ní mluvíme jako o tzv. yin kvalitě) a místem, kam se běžné návštěvy nevodí. Tento její charakter by měl být respektovaný i při výstavbě nových domů nebo bytů, na což ale mnozí architekti vůbec neberou zřetel. Často tedy můžeme najít dveře do ložnic v těsné blízkosti domovních dveří a nákup takovéhle nemovitosti bychom si měli dobře rozmyslet. Dalším obecným doporučením je směr do kterého by se měla, z pohledu centra nemovitosti ložnice situovat. Světové strany spojené s charakterem yin jsou západ a sever. Toto doporučení je ale velmi obecné, a bereme ho v potaz až jako jedno z posledních měřítek, protože charakter krajiny a blízkého okolí, Vodní nebo Horové hvězda a také Plující hvězdy velkého vozu nám mnohdy mohou ložnici přesměrovat do vhodnějších směrů než je západ nebo sever.

Neexistují obecná doporučení, každé Feng Shui je jedinečné!

Přesto však existuje pro ložnici pár podstatných rad, které jsou obecné, a je potřeba si je připomenout:

1. Žádná zrcadla - Snažte se tomuto modernímu nešvaru vyhnout za každou cenu. Lidé jsou dnes, nevím proč, posedlí vzhlížením se v zrcadle a chápu, že na vestavné skříni častokrát hlavně ženy usilují o to mít min přes jednu třetinu zrcadlo, ale zrcadlo v ložnici ruší harmonii.
Během spánku si potřebujete odpočinout a energetický vliv zrcadla, který energii odráží, čímž dost často mnění její tok, a mnohdy také násobí její sílů je v tomto prostoru nevhodný.
Domnělé zvětšení nebo prosvětlení prostoru nevyváží negace, které zrcadlo vnáší do ložnice. Nejde o to, že by zrcadlo jako předmět nemělo být v ložnici vůbec. Jde ale o to kam s ním aby nám nedělalo medvědí službu. Vhodným místem jsou vnitřní strany dveří skříně, kam ale s ohledem na moderní posuvné dveře nejdou dnes často umístit. Proto rada zní - Žádná zrcadla.
Stejným problémem ale kromě zrcadel také mohou být vestavěné skříně v lesklém laminu a nebo velkoformátové obrazy zasklené sklem či plexisklem které fungují jako zrcadla.
Pokud chcete předejít vztahové krizi, pokud se snažíte zharmonizovat vás partnerský život a ložnici obýváte spolu s partnerem nebo partnerkou dbejte na zásadu ŽÁDNÁ ZRCADLA V LOŽNICI.

2. Čelo postele ukotvit na stěně bez oken nebo dveří - Stěna bez oken a dveří je uzavřená stěna, neprochází skrz ni žádná energie a je považována oproti zdi s otvory za tzv. yin stěnu. Stěna skrz kterou prochází energie je tzv. "živá" a tedy pulzuje. Postel ukotvená o takovouto "živou" stěnu bude pulzováním otvoru ovlivňována a proto není vhodné ukotvit postel na takovéto stěně.

3. Žádné náboženské předměty - V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že náboženské předměty jakékoliv víry nejsou pouhými dekorativními předměty a ložnice nemá sloužit k uskutečňování a prožívání našeho vztahu s bohem stejně jako k němu nepatří toaleta nebo kuchyň. Drtivá většina předmětů s náboženskou tématikou přináleží k energii OHNĚ, která je velmi silnou Yang energií a její místo v ložnici není, byť by byla ložnice situována v jižním sektoru bytu. Toto pravidlo se vztahuje pouze k předmětům a nestaví se proti večerní modlitbě či jiným aktuálním potřebám. Trvalý vliv těchto předmětů však není žádoucí.

Tolik asi k obecným pravidlům ložnice, a těšte se na další články, kde se budeme tomuto prostoru věnovat dál.

Nemáte ponětí zda je Váš domov v souladu s Feng Shui? Kontaktujte mě.

Jak vybrat poradce Feng Shui?


Dnes, kdy je umění Feng Shui v naší společnosti stále více vyhledáváno, je výběr vhodného konzultanta nebo poradce tím klíčovým krokem pro úpravy, které se chystáte udělat. Vybrat si správně konzultanta je stejné jako si vybrat dobrého lékaře, instalatéra nebo zahradníka. A právě z tohoto důvodu je to asi to nejtěžší, s čím se na začátku setkáváme, protože je pro nás velmi těžké poznat úroveň a znalosti konzultanta. V tomto článku Vám tedy poradím, jak oddělit zrno od plev.

Otázka výběru správného konzultanta Feng Shui je důležitá z mnoha důvodů. Vaše rozhodnutí změnit, upravit nebo zcela nově postavit dům, byt, kancelář nebo obchod je totiž velmi zásadním krokem ve Vašem životě. S touto změnou nebo úpravou mohou, a fakticky také přijdou do Vašeho života nové vlivy. Tak jako Vás prostor, který obýváte, ovlivňuje, tak také jakákoliv významnější změna tohoto prostoru, nebo prostředí, působí změny ve Vašem životě a v životech lidí, kteří s Vámi tento prostor sdílí.

Kdo je tedy konzultant Feng Shui? Na tuhle otázku existuje velmi jednoduchá odpověď. Konzultant FS je každý, kdo rozumí a ovládá toto umění natolik, že dovede zodpovědně a jasně analyzovat zadaný prostor, a to nikoliv na základě svojí "intuice", ale na základě měření, rozboru a rozhovoru s Vámi; po této analýze umí navrhnout odpovídající nápravné prostředky a kromě vhodných nápravných prostředků také umí jasně stanovit, kdy (měsíce a dny) a kde (přesná místa objektu) se která změna má provést, aby její vliv byl příznivý.

Z tohoto výčtu vidíte, že je možné vyškrtnout všechny, kteří nabízejí anylýzu Feng Shui "na dobírku" ze zaslaných plánů, byť byste na nich vyznačili sever sebepřesněji. Dobrá analýza se dá udělat POUZE po obhlédnutí místa, vyhledáním nebeské studny a zaměřením Vodní a Horové hvězdy. Také za konzultanta nemůžeme označit kamaráda nebo kamarádku, kteří si přečetli pár knížek s touto tématikou.

Naneštěstí mnoho z těch, kteří se za konzultanty označují a nabízejí svoje služby široké veřejnosti, jsou jen o něco málo lépe informovaní nadšenci, kteří se chtějí svézt na této módní vlně. Přečetli si pár knih, možná prošli nějakým kurzem a už se hrnou pomoci lidem a hlavně - nechat si za tyto služby zaplatit.
Přes vzrůstající zájem o Feng Shui mezi námi stále panuje neznalost o tomto specifickém umění a mnohdy máme dojem, že Feng Shui je něco jako architektura nebo inteiérový design. Feng Shui však ničím takovým není, i když ovlivňuje oba tyto obory.

Často se setkávám s tím, jak na přednáškách lidé říkají, že mají návrhy od architektů podle Feng Shui, ale opak je pravdou. Jak jsem psal již výše: To, že si přečtete několik knih o Feng Shui, Vás toto umění nenaučí. A rozbory analýz takovýchto projektů to jen dotvrzuje. Konzultat Feng Shui není bytovým ani stavebním architektem, i když se v jedné osobě tyto funkce mohou spojit. Většina architektů jsou však stejně jako vy více či méně dobře informovaní nadšenci, kteří jsou placeni Vašimi penězi a když vy chcete návrh a nevíte, jak má vypadat, oni Vám ho klidně udělají.

Řekněme si teď něco málo ke knihám s tématikou FS, které jsou u nás dostupné. Asi každý z Vás už nějakou četl. Snad všechny knihy, které u nás vyšly (zatím až na jednu) se snaží Vás s Feng Shui seznámit do té míry, aby u Vás podnítili zájem o toto umění. Nejsou tedy ničím jiným, než populárním úvodem do problematiky, ale nikoliv učebnicí, ze které se dá Feng Shui naučit. Copak byste očekávali, že se lékař naučí léčit jen z úvodu do lékařské teorie?

Měřítem kvality by pro nás na začátku mělo být to, jak dobře se konzultant vyzná ve Feng Shui samotném a v jeho neodmyslitelné součásti, kterou je tradiční čínská astrologie. Pokud zvažujete spolupráci s nějakým konzultantem, zkuste si nechat od něj zpracovat klasický horoskop 4 pilířů. Pokud Vás uspokojí to, co dostanete jako odpověď, můžete být na dobré cestě ve svém výběru. Dalším vodítkem pro Vás může být doporučení od přátel, kteří si už nechali nějaký podobný projekt analyzovat, popř. navštívení nějakého semináře/přednášky člověka, který se Feng Shui věnuje. Ptejte se, a pokud Vás odpovědi uspokojí, můžete předpokládat, že jste na dobré cestě.

V dalších článcích se budeme analýzou a její tvorbou zabývat víc.

Jaroslav Jarosurabbu Vydržel

Historický vývoj Feng Shui


Historie Feng Shui je bohatá na události a sahá až do šerého dávnověku, kde se třeba z vod řek Che-tchu a Luo vynořují mýtická zvířata, aby legendárním císařům Fu-Simu a Jou předala poselství bohů. V tomto prvním článku o historii FS si povíme, jaká byla jeho cesta od počátku k nástupu dynastie Čchin, která sjednotila celou říši v jeden celek, ale znamenala také pro samotnou kulturu Číny ohromnou ztrátu nástupem legistů a pálením mnoha knih.

4000 př.n.l. /Fu Si/ - objevují se neolitické hroby obsahující syboliku užitou následně ve Feng Shui

2852-2737př.n.l /Fu Si/ - stanoveno 8 trigramů. FuSimu se zjevuje mýtické zvíře z vod řeky Che-tchu a přináší obrazce posloupnosti trigramů zvaná Dřívější nebesa.

2737-2697př.n.l /Šen Nung/

2697-2597př.n.l /Chuang Ti/ - údajně vynalezen kompas a primitivní kalendář založený na šedesátiletých cyklech Stonků a Větví, který se začal používat 2637 př.n.l.

2597-2513př.n.l /Šao Chao/
2513-2435př.n.l /Caun Su/
2435-2365př.n.l /Ti Ku/
2365-2356př.n.l /Ti Ťi/

2356-2255př.n.l /Jao/ - Postaveny astronomické observatoře, které pomáhali řídit kalendář.

2255-2205př.n.l /Šun/ - Pokusy o regulaci řek

2205-2197př.n.l/Jou/ - Stanovena Lo šu a Pozdější nebeská posloupnost trigramů. Císaři se stejně jako FuSimu zjevilo mýtické zvíře, které vystoupilo však tentokrát z vod řeky Luo. Šlo o bájnou želvu. První úspěchy při regulaci povodní.

Nástup dynastií
2150-1557př.n.l /Sia/ - Stanoven colární kalendář Sia

1557-1027př.n.l /Šang/ - Stanoven cyklus 60ti denních znamení ze stonků a větví

1027-0221př.n.l /Čou/ - Král Wen odhalil 64 hexagramů a napsal část I-ting nazvanou Čou-I

770-476př.n.l /Jaro a podzim/ - Mistr Kung uspořádal I-ting, Starý Mistr napsal svou Knihu o Tao a ctnosti. Feng Shui vytvořeno zkombinováním kompasu, Knihy proměn a kalendáře

476-221př.n.l /Válčící státy/ - Chou Yen (350-270př.n.l) se poprvé zmínil o 5ti prvcích.


.... 

Definice čchi

Slovo čchi by se dalo volně přeložit z čínštiny jako energie, síla. Jde o jakousi formu energie, která je přítomna v celém vesmíru, tedy i v nás. Je nezbytná ke vzniku, udržení a rozvoji všeho živého. Právě dostatek a kvalita této síly nám umožňuje žít plnohodnotně, šťastně a zdravě svůj život. Čchi můžeme rozdělit na tři základní složky: materiální, energetickou a informační.


Slovo kung je práce, úsilí, činnost, mistrovství v nějakém oboru.


Čchi kung - práce s energií, nebo také umění ovládat energii.

Umění Větru a Vody je cestou k harmonii


Skoro vždy, když slyšíme o Číně a její kultuře, ihned se nám vybaví pojmy jako Drak, porcelán, čaj a podobně. Vybaví se nám to prazvláštní prostředí Hong Kongu s průvody tanečníků v maskách Draků a Lvů, které procházejí za ryčného zvuku bubnů, činelů a píšťal městem při oslavách Nového roku, nebo obrázky Velké čínské zdi, která je největší lidskou stavbou světa. I přes velkou dálku, která nás od Číny dělí, slyšeli někteří již něco i o čínské astrologii a Feng Shui. Slyšeli o tom zvláštním světě nadpřirozených sil, který se tak velice liší od toho našeho. Vždyť koho by nepobavilo když zjistí, že se jeho žena narodila v roce Kozy, nebo že se manžel narodil v roce Prasete ...... Ale je to opravdu tolik cizí a rozdílný svět než ten náš? 

Co je to Feng Shui
Hledáme-li odpověď na to, co je to Feng Shui (dále jen FS), pokusíme se nejdříve o porozumění těmto dvěma slovům. Slovo Feng znamená Vítr a slovo Shui znamená Vodu, odtud tedy Umění Větru a Vody. Tyto pojmy pro nás představují nejenom dvě ze známých přírodních sil, ale hmatatelné projevy životní energie, vždyť každý z nás ke svému životu potřebuje Vítr a Vodu. V přeneseném slova smyslu jsou to i dvě základní esence života. Tyto dvě přírodní síly nám ukazují, jak se na našem světě projevuje "kosmická síla", v Číně zvaná Čchi, proudící vším a skoro všude. Říkám skoro, protože jsou opravdu místa, kde tato síla spíše než proudí stagnuje a právě umění FS nás učí, jak se správně vřadit do tohoto toku energií, aby nám neškodil, ale byl nám
ku prospěchu. Znamená to, že nás toto umění učí, jak si najít správné místo v krajině pro stavbu domu, jak zvolit správnou formu domu i jak optimálně rozložit místnosti a věci v nich. Učí nás, jak napravovat chyby a z negativních prostor dělat prostory pozitivní. A to vše nejenom pro svět živých, ale i pro svět mrtvých.

Základní kameny Feng Shui
Základem celého učení Feng Shui je kosmologická teorie o fungování světa, která vychází z pozorování přírody a jejího koloběhu. Při těchto pozorováních si můžeme všimnout, že svět je utvářen z ovlivňování dvou základních sil, kterým se v Číně říká jin a jang a my bychom se s nimi mohli setkat v názvech animus a anima, které pro evropské posluchače svých přednášek poprvé použil filozof C.G.Jung. Tyto základní síly hýbou celým světem, protože při jejich vzájemném ovlivňování dochází k vytváření pěti základních energií, pěti činitelů, nebo chcete-li hybatelů. Je to pět základních archetypů, které najdeme vždy a všude. Těmito základními prvky jsou Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Nelze mezi těmito prvky hledat spojitost s obdobnými prvky v tradiční západní astrologii, protože zde tyto prvky představují jiné a rozdílné charakteristiky.

Feng Shui minulosti
O Feng Shui bychom mohli bezpečně říci, že se nám jeho kořeny ztrácejí v šerém dávnověku. Někteří badatelé tvrdí, že kořeny tohoto umění lze vysledovat až hluboko před začátkem našeho letopočtu. Kde přesně jsou kořeny tohoto umění, však pro nás není podstatné. Podstatné pro nás může být to, že se s tímto uměním setkáváme právě v momentě, kdy se člověk začal plně odlišovat od zvířat. A to je tehdy, když začal pohřbívat své předky a modlit se k nim, aby mu jejich duch zachoval přízeň. Jako ve všech významných rodinných událostech, bylo nutné ihned při úmrtí pozvat věštce, který by s ohledem na horoskop a příslušný kalendář příznivých dní určil vhodný den pohřbu, přičemž se v úvahu muselo brát i to, kdy vlastně duše opustí tělo. Podle čínských představ o posmrtném životě
totiž duše zesnulého neopouštěla své tělo ihned, ale dělo se tak v
průběhu několika dnů. Věštec dokonce určil i barvu obláčku a směr, kterým duše opustí tělo. Věštci jako pozůstatek šamanské tradice byli jedinými, kteří v té době umění Větru a Vody ovládali. Postupně se vytvořila tzv. "škola forem", která zpracovávala čas i prostor na základě znalosti energií jin a jang a teorii pěti prvků. Postupně s objevem kompasu (někdy kolem roku 0 n.l.) se vyvinula škola kompasu. Díky rozloze území Číny a jejímu zemědělsko-zahradnickému charakteru se postupně vyvinulo množství škol a stylů, které vyvrcholilo tzv. "válkou sta škol", přičemž se ustavily dva hlavní směry "San He" a "San Yuan". Z tohoto velkého množství najdeme dnes již jen zlomek. Pro zajímavost uvádím několik škol, které byly za dynastie Tang a Song uznávané:

1. Devět hvězd, Osm vchodů a kombinační metoda Pa-Kva
2. Dvojitá hora, Tři harmonie a Pět prvků
3. Pět Hongfengových prvků
4. Překvapivé vchody a unikání Jai
5. Devět hvězd hladového vlka
atd.

Feng Shui
současnosti
V dnešní době se celého Feng Shui zmocnil západní svět. Tím možná vyhrál bitvu, kterou proti němu vyhlásil v době průniku Evropských mocností a Ameriky na čínský obchodní trh křesťanský svět. V době, kdy se s neskrývanou vervou lidé západního světa pokoušeli vymačkat z čínské přírody maximum nerostných surovin, potřebovali tito novodobí dobyvatelé lepší silnice a stavby, které by jim přiblížily čínské vnitrozemí. Naráželi přitom v mnoha místech na zatvrzelý odpor místních úřadů s odůvodněním, že to a to nedovoluje Feng Shui.
Přes počáteční neznalost a odpor se i západní civilizace pomalu seznámila s tímto uměním a v mnohém si jej přivlastnila a přetvořila. Dnes je v západním světě velmi populární intuitivní Feng Shui, které více než na znalostech zákonitostí světa stojí na pocitovém uchopení prostoru konzultantem. Tento trend byl silný hlavně v 70. a 80. letech minulého století. Díky sbližování západní a východní kultury a díky snaze lidí ze západu více pochopit východní spiritualitu a kulturnost máme dnes více než kdy jindy možnost seznamovat se i s opravdovým Feng Shui, pochopit jeho podstatu, která je vlastní všem bez rozdílu kultur a využít jej při utváření krajiny, našich domovů a vůbec v celém našem životě.

Užitečnost umění Feng Shui
Správné praktikování umění Větru a Vody by v sobě mělo skloubit tisíciletou znalost o fungování vztahů mezi Nebem, Zemí a Člověkem, a pochopení našich kulturních tradic, které jsou rozdílné od tradic východu. Při správném pochopení a užití tohoto umění nám budou nebeské síly nakloněny. Toto je pro nás výhodou, protože díky správné práci s energií dovedeme uspořádat náš domov tak, aby v něm životadárná energie pozvolna proudila. Pro jednotlivé místnosti platí různá pravidla, která nejdou zobecnit do té míry, aby nám jednoduchým způsobem dala návod na šťastný domov, protože vše je ovlivněno hlavně osobou, která je ústředním tématem celé úpravy. Z jejího horoskopu určujeme
např. v jakém směru by při spánku měla být postel, nebo jaké barvy použít pro posílení, popřípadě oslabení jednotlivých sektorů domova, správnou volbu doplňků a jednotlivé uspořádání prostoru.

Jak si vybrat správného konzultanta Feng Shui
Pokud se rozhodneme využít služeb konzultanta Feng Shui, je jeho výběr tím nejdůležitějším, co musíme udělat. Na osobě tohoto konzultanta, jeho znalostech a dovednostech závisí zlepšení nebo zhoršení Vašeho života. On je tou osobou, která hýbe a ovlivňuje síly jin a jang, která prostřednictvím pěti prvků a magického čtverce Luo Shu pozmění ve správný čas Váš prostor.
Dnes se tomuto umění věnuje dostatek lidí a lze tudíž dobře vybírat z celé nabídky konzultantů. Je potřeba připomenout, že správný konzultant FS musí být zároveň dobrým znalcem čínské astrologie a věštby podle knihy I-ting. Všechny tyto znalosti totiž bude muset bezprostředně používat při zpracování studie vašeho prostoru. Na tomto místě je potřeba hlasitě varovat před neuváženým zasahováním do prostoru poté, co si zakoupíte ty krásně obrázkově provedené publikace o FS a v návaznosti na informace v nich uvedené začnete šoupat skříněmi, postelemi a pohovkami po bytě jako posedlí, abyste svému bytu dodali více harmonie. Tímto způsobem si nejspíš vnesete do života více problémů než si dovedete sami představit. To, jak se uspořádání vašeho domova ustálilo v současnosti, je výsledkem pozorování a sžívání se Vás s tímto prostorem. Vaše vnitřní vnímání a prožívání toho prostoru Vám zcela jistě poradilo mnoho dobrých řešení a tímto nekoncepčním zásahem byste se vystavili pouze nebezpečí a destabilizaci ve svém životě.
Podle čeho poznáte tedy dobrého konzultanta? Zaprvé, konzultant FS není bytový, stavební ani zahradní architekt. To neznamená, že se v jeho osobě nemohou kloubit tyto dvě profese, ale každopádně nelze očekávat, že každý, kdo je konzultantem FS je zároveň automaticky architektem. Mnohdy se naopak stává, že se nad technickými výkresy sejdou oba dva a na Vás bude, kdo z nich bude mít větší pravomoc určovat budoucí charakter vašeho domova nebo pracoviště. Pro vaši lepší představu je dobré nechat si zpracovat nejdříve čínský taoistický horoskop, na jehož základě se můžete rozhodovat, zda Vám spolupráce s daným konzultantem bude vyhovovat. A pokud Vám jej nedoporučil někdo z vašich dobrých známých, ptejte se bez ostychu na to, co vy sami považujete za důležité.
Od konzultanta, který vše zpracuje pouze ze zaslaných plánů nečekejte nic dobrého a od toho, kdo si toto umění zvolil jako svou profesi, se můžete dočkat všeho možného jen abyste byli spokojeni a zaplatili příslušnou finanční částku. Od toho, kdo si před pár měsíci koupil dvě knihy, se nejspíš dočkáte špatných, ale dobře míněných rad, protože toto umění se nestuduje měsíce, ale roky. Navíc knihy o FS, které u nás doposud vyšly jsou knihami pouze pro začátečníky a nadšené příznivce.

Při tomto všem poslouchejte hlas uvnitř sebe, který Vám napoví. A pokud nenapoví, obětujte duchům svých předků vonnou tyčinku, jejíž kouř jim odnese vaše prosby o pomoc.

Kuchyň a její tajemství č.1


Kuchyň je druhou nejdůležitější částí domu, které se při analýze věnujeme, a to pro to, že kuchyň slouží k přípravě jídla, skrze které posilujeme svou čchi.


Rozložení nábytku, barvy použité v každém pokoji, stejně jako umístění stavby jsou nezbytné Feng Shui, aby životní prostředí bylo v rovnováze a poskytují nám pozitivní energiíMusíme vzít v úvahu energie čchi, protože v kuchyni naproti sobě stojí dva prvky, voda (yin) a oheň (yang).


Feng Shui používá barvy, čísla, symboly zvířat a pěti elementů (země, voda, oheň, kov a dřevo), k výrobě rovnováhy a harmonie v našem prostředí.


Naše kuchyně urazily za poslední desítky let ohromný kus cesty ve svém vývoji. Asi zdaleka největší z jakýchkoliv jiných místností. Vzpomeňme si jenom třeba na to jak vypadaly kuchyně starých hradů a zámků nebo jak vypadaly kuchyně prababiček nebo babiček. Velmi dlouhou dobu ovládal tuto místnost element ohně. Vařilo se zde, peklo - smažilo se, a to přímo na otevřeném ohni a v pozdějších letech alespoň na ohni spoutaném ve formě plynových hořáků.

Jak ale dnes vypadají naše kuchyně? Jaká je mnohdy převládající energie která v ní působí? Co kromě plynového hořáku nebo elektrické či indukční varné desky v kuchyní nacházíme? 

Mnohdy je to mikrovlnná trouba a varná konvice, které k elementu Ohně přiřadíme jen s obtížemi. Vlnění, které zde vzniká svým charakterem plně prvku Ohně neodpovídá, obě přinášejí Yangovou energii, která nás vede tedy tím směrem.

Co ale dalšího nacházíme v kuchyních? 
Lednici, myčku, mnohdy i pračku a samozřejmě dřez. Vše identické s energií Vody. A to nám dělá ten zásadní problém. Mísení těchto energií nám dělá velký problém. Když se setká energie VODY a OHNĚ vzniká konflikt a pára. Pára, která vyplní prostor, vytvoří prostředí, které nedovoluje správně nahlížet na skutečnost. Vzniká nedorozumění, nepochopení a neschopnost sladit postoje. 


Velmi často se nám kuchyně objevují orientované v jižních částech nemovitostí a tam nacházíme oblasti Bohatství, Dobrého Jména nebo Partnerství. A právě tyto oblasti jsou potom tímto problematickým vlivem postiženy.

Nápravným opatřením je důsledné oddělení energií Ohně a Vody. Jejich usazení do směrů vhodných pro tyto formy energií a další nápravné prostředky musí vycházet z individuální analýzy. Neměli bychom brát na lehkou váhu mísení těchto energií a věnovat bedlivou poroznost tomu jakým způsobem si zařizujeme tyto podstatné prostory.

Nemáte ponětí zda je Váš domov v souladu s Feng Shui? Kontaktujte mě.

Jaroslav Jarosurabbu Vydržel